Instalacja przewodowa polega na wykonaniu połączeń kablowych pomiędzy centralą a każdym elementem systemu alarmowego. Należy unikać instalacji, w których na jeden przewód przypada wiele elementów np. czujników. Wykonanie takiego połączenia w razie uszkodzenia linii lub jednej z żył przewodowej powoduje utratę części elementów, a w najgorszym przypadku całego połączenia. Gdy na przykład na takiej linii jest zainstalowana większa ilość elementów utracimy znaczną cześć systemu. Do wykonania instalacji wykorzystuje się przewody YTDY minimum 6*0,5 ( 6 żyłowe ) odradzamy używania przewodów telekomunikacyjnych np. 2*2*0,5 ( 4 żyłowy ) . Użycie przewodu 4 żyłowego w razie niewielkiej usterki, bądź pęknięcia jednej z żył spowoduje utratę danego elementu natomiast przewód 6 żyłowy zapewnia nam jeszcze dwie dodatkowe żyły rezerwowe.

Najczęściej stosowana instalacja zwłaszcza w nowo budowanych obiektach.

Zalety instalacji przewodowej:

  • pewne połączenie i wymiana informacji między elementami a centralą;
  • niższe koszty elementów systemu;
  • brak konieczności stosowania baterii;
  • odporność na zakłócenia spowodowane polem elektromagnetycznym;
  • trudniejszy dostęp do instalacji celem jej sabotażu.

Wady instalacji przewodowej:

  • koszt przewodów;
  • brak możliwości przemieszczenia elementu bez ingerencji w ściany budynku;
  • możliwość uszkodzeń mechanicznych wywołanych np. w czasie remontu;
  • miejsca uszkodzenia linii są ciężkie w ustaleniu i trudnie naprawie.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap