Głównym zagrożeniem podczas pożaru jest wytwarzający się dym oraz gazy pożarowe, które są główną przyczyną zwiększonej ilości poszkodowanych, a nawet śmiertelności w 90% wszystkich osób w płonących budynkach. Głównym zadaniem systemu oddymiania jest zapewnienie szybkiego pozbycia się dymu i gazów z dróg ewakuacyjnych tj. klatek schodowych. System składa się z centralki oddymiającej, specjalistycznej klapy dachowej lub okna, wiatraków nadmuchowych, elementów sterujących oraz czujników i ręcznych przycisków oddymiających. Dzięki wykorzystaniu elementów automatycznego wykrywania dymu, jakimi są czujniki, system może działać samodzielnie lub w połączeniu z systemem przeciwpożarowym, od którego dostaje polecenie otwarcia klap. System posiada dodatkową funkcję, która pozwala na wietrzenie pomieszczeń, w których są zamontowane klapy. Instalacja wykonywana jest na przewodach uniepalnionych oraz bezhalogenowych PH 90.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap