Rejestracja czasu pracy jest to system bazujący na instalacji kontroli dostępu wyposażony dodatkowo w specjalne oprogramowanie i serwer, czasem także w specjalne czytniki z wyświetlaczem, ułatwiające użytkownikom weryfikacje swoich wejść i wyjść poprzez wyświetlanie czasu i potwierdzenia rejestracji zdarzenia. System rejestracji czasu pracy z punktu widzenia Kodeksu Pracy ma kluczowe zastosowanie poprzez gromadzenie informacji o pobycie pracowników na terenie zakładu i mogą stanowić podstawę w ustaleniu wynagrodzenia danego pracownika.

Rejestracja czasu pracy bazuje na kontroli dostępu, tak wiec każde użycie przez pracownika karty na przydzielonym czytniku powoduje zapisanie w bazie danych godziny, daty oraz indywidualnego nr identyfikacyjnego. Administrator posiada możliwość wglądu w rejestr danego pracownika i wydrukowania raportu jego działań w wybranym przez siebie okresie czasu. Rejestracja czasu pracy posiada funkcję wyjścia służbowego, która jest wykorzystywana dla mobilnych przedstawicieli.

Zalety z wprowadzenia rejestracji czasu pracy:

  • wzrost dyscypliny pośród pracowników;
  • kontrola i weryfikacja nagminnie spóźniających się pracowników;
  • weryfikacja osób zbyt wcześnie opuszczających zakład pracy.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap