Instalacja mieszana polega na wykorzystaniu w instalacji przewodowej elementów bezprzewodowych. W sytuacji, gdy w domu posiadamy już system przewodowy i chcemy go rozbudować, a nie możemy poprowadzić nowych przewodów wykorzystuje się w tym celu odbiorniki bezprzewodowy i nadajniki bezprzewodowe np. czujniki. Można także rozbudować system bezprzewodowy o kilka linii przewodowych, jednak nie każdy system bezprzewodowy umożliwia takie rozwi±zanie.

Występuj± także systemy bezprzewodowe, które w swej instalacji wykorzystuj± przewody do najważniejszych elementów tj, klawiatura czy sygnalizator zewnętrzny. System ten posiada zalety i jednocze¶nie wady systemu przewodowego i bezprzewodowego.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap