Kontrola dostępu to system stworzony do zabezpieczenia i ograniczenia dostępu do wyznaczonych pomieszczeń osobą do tego nie uprawnionym. System umożliwia kontrolowanie ilości wejść do danego pomieszczenia rejestrując za każdym razem osobę wchodzącą w bazie danych. Każdy użytkownik może posługiwać się kodem, kartą lub odciskiem palca, co jest bardzo popularne w ostatnim okresie czasu. Za pomocą tego systemu mamy także możliwość wglądu w bazę danych, która informuję nas kto, i o której godzinie wchodził do danego pomieszczenia. Instalując w pomieszczeniu czytniki wejścia i wyjścia możemy uzyskać informację o tym ile osób jest w danym pomieszczeniu oraz jak długo tam przebywali. System kontroli dostępu możemy także wykorzystać łącząc go z systemem alarmowym, przez co mamy możliwość uzbrojenia systemu w danym pomieszczeniu po jego opuszczeniu, a także możemy za pomocą karty lub odcisku palca zamknąć nie tylko drzwi, ale także rolety, bramę, drzwi garażowe, czy nawet zaświecić światło na podjeździe. System kontroli dostępu można także połączyć z systemem kamer, co umożliwi np. w domku- wyłączenie kamer wewnętrznych na czas naszej obecności. Jest wiele korzyści z wdrożenia systemu kontroli dostępu, jednak wymienimy tylko te najważniejsze:

  • zwiększenie bezpieczeństwa mienia oraz osób przedających w budynku;
  • zmniejszenie ryzyka włamania do pomieszczeń w czasie urzędowania obiektu;
  • możliwość identyfikacji i rejestracji osób przebywających w obiekcie;
  • redukcja personelu ochrony;
  • w razie pożaru dostęp do ilości osób na obiekcie;
  • zwiększenie dyscypliny wśród pracowników oraz ich większa kontrola.

System kontroli dostępu wyposażony w odpowiednie oprogramowanie może posłużyć jako automatyczne urządzenie rejestracji pracy poszczególnych pracowników, jednak więcej informacji na ten temat znajdzie Państwo w artykule poświeconym Rejestracji Czasu Pracy .

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap