System pożarowy (SAP) to zespół urządzeń samoczynnie wykrywających i przekazujących informacje o pojawieniu się pożaru. Jest to system, który w pierwszej kolejności ma zapewnić ochronę ludzi znajdujących się w budynku, a dopiero w drugiej kolejności samo mienie. System umożliwia bardzo wczesne wykrycie początku pożaru w wyznaczonych pomieszczeniach i poinformowanie personelu lub domowników, a poprzez łącze telefoniczne jednostkę straży pożarnej.

Opiera się on na centrali pożarowej, której zadaniem jest monitorowanie linii, na których zainstalowane są czujniki dymu, temperatury i płomienia, a także ręczne ostrzegacze pożarowe. Najczęściej stosowane są czujniki wykrywające dym. Przyczyną takiego rozwiązania jest duża śmiertelność wśród ofiar pożaru ginących nie od samych płomieni, ale od dymu i trujących gazów pożarowych. Jest tak dlatego, że dym i gazy powstają w pierwszej fazie pożaru, gdy materiały dopiero się tlą. Im wcześniej dym zostanie wykryty, tym większa jest szansa na bezpieczną ewakuację ludzi.

Systemy pożarowe mogą także w razie konieczności uruchomić DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy, urządzenia oddymiające drogi ewakuacyjne, a także załączyć urządzenia gaszące oraz wyłączyć windy.

W zależności od wymagań prawnych, wielkości chronionego budynku, a następnie od wymagań inwestora, wykorzystuje się różne rodzaje i wielkości systemów pożarowych, które możemy dzielić na :

W sytuacjach zagrożenia szybkość i efektywność działania systemu jest sprawą życia wielu osób.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap