Analogowy system przeciwpożarowy wykorzystywany jest w budynkach o małej ilości pomieszczeń chronionych. Systemy wykorzystują w swej budowie centrale przeciwpożarowe obsługujące znacznie mniejszą ilość elementów. Wykorzystywane są w małych motelach, biurach, magazynach, restauracjach. Instalacja wykorzystuje w swej budowie przewody uniepalnione oraz bezhalogenowe PH 90. Instalacja systemu analogowego polega na rozprowadzeniu przewodów w systemie linii promieniowej otwartej oraz w zależności od zastosowanej centrali, montażu odpowiedniej ilości elementów na danej linii.

Systemy są bardzo proste w obsłudze, jednak posiadają wiele ograniczeń funkcjonalnych. Jedną z podstawowych wad jest ograniczona informacja o miejscu wykrycia pożaru, ponieważ jest ona wyświetlona jako cała linia, a nie poszczególny element.

Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa JOTRON Ul. Rózyckiego 6/41 31-324 Kraków NIP: 676-180-56-83 Tel. 12-383-24-66 ERA: 602 30 80 09 PLAY:883-268-281
Sitemap